Eversheds Northlaw Advisors

Northlaw Advisors går samman med Eversheds advokatbyrå

Eversheds

Northlaw Advisors går samman med den välmeriterade internationella advokatbyrån Eversheds i Sverige. Den gemensamma verksamheten kommer att bedrivas som Eversheds Advokatbyrå. Ludvig Blomqvist och Niklas Bergman tillträder som nya delägare i byrån i samband med att de återinträder i Advokatsamfundet. Från Northlaw ansluter även de biträdande juristerna Dennis Lundquist, Josefine Karlsson och Isabelle Hallin.

Eversheds Sverige blir en del av Eversheds Sutherland som sysselsätter över 2.300 jurister med 61 kontor i 29 länder. Det svenska kontoret finns på Strandvägen 1 i Stockholm.

Team

Niklas Bergman

Northlaw AB
Partner/Notarius publicus

+46 (0) 8 408 90 001 +46 (0) 70 863 13 03

Ludvig Blomqvist

Northlaw AB
Partner/Biträdande notarius publicus

+46 (0) 8 408 90 007 +46 (0) 707 16 06 97

Effie Kourlos

Northlaw AB
Arbetsrättsspecialist/jur. kand.

+46 (0) 73 66 122 66

Agneta Bergman

Northlaw AB
Office Manager

+46 (0) 8 408 90 006 +46 (0) 708 42 06 50